top of page

Inn på tunet

Innpåtunet.jpg

 Jørum Gård er en GODKJENT inn på tunet gård i Grong.  Dette har vi holdt på med i 25 år.

Alle dyrene vår er med å bidrar at det er alltid positivt og komme til gården for barn, ungdom og voksne. Vi som driver gården har en lang erfaring innen fosterheim og avlastningsheim. Vi har hatt mange voksne ungdommer på dagtilbud med arbeidstrening, som siden har startet videregående skole og er i fast arbeid i dag. Vi har engasjement både igjennom barne- ungdoms- og videregående skole på arbeidstrening ridning og leksehjelp. Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole og helse/sosial sektorene.

 

Vi har elever flere dager i uka.

Her har alle muligheten til å oppnå mestring og læring å komme i kontakt med både mennesker og dyr på en fin måte. Vi har mange gode arbeidsoppgaver for den enkelte etter behov. På en gård har vi 4 sykluser etter årstiden og legger opp arbeidsoppgavene etter dette . Eksempel på oppgaver: Vi er i vedskogen, vedlikehold ( gjerder, mye snekkering, grusing av gårdvei, rydding i beite, våronna, maling, snekre nye bur, vedlikehold av innredning, hente rasp, snørydding. osv ) Det er noe som må gjøres på en gård hver dag. Bare stell av dyra tar en stor del av dagen. Vi har også fokus på felles måltid som blir en sosial arena.

Vi som jobber på gården er sammen med mange forskjellige mennesker og får å vite om mange som sliter mye i sin hverdag. Jeg ser også hvor positiv gården vår er i en slik sammenheng. Her har vi bestandig bruk for arbeidskraft om den er stor eller liten.  Det finnes noe å gjøre for alle og det er så positivt :-)

 

 

Inn på tunet er mestring og livsglede i grønne omgivelser

Så vi kan forsatt hjelpe mange som har behov. Ta å ring oss eller komme på besøk. Her er det plass. Vi kan ta imot brukere alle hverdager hvis ønskelig. Alle er hjertelig velkommen

Horse Ranch

Telefon

+47 476 22 664

E-post

Facebook

  • Facebook
bottom of page